Diszlokációs platform

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályához tartozó, mintegy 25 tagot számláló Anyagtudományi és Technológiai Bizottsághoz – beleértve természetesen a bizottsági tagokat is – pillanatnyilag 170 köztestületi tag tartozik. A bizottsági munka keretében már többször felvetődött az a kérdés, hogy hogyan is lehetne a köztestületi tagokat jobban bevonni a közös feladatok megoldásába. Ennek módjára az MTA többi osztályához tartozó bizottságokban sem alakult ki eredményes módszer.

Az informatikai eszközök segítségével ma már a kapcsolatteremtésnek és -tartásnak számos módja van. A Diszlokáció a műszaki gyakorlatban nevű munkabizottság koordinátorának és az ATTB vezetőinek videokonferenciája közben dr. Szabó Péter János, a bizottság elnöke vetette fel, hogy célszerű lenne a munkacsoport tagjai közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében egy blogot működtetni, és azt is javasolta, hogy ez legyen a már működő anyagtudomany.eu blog. A javaslatot elfogadtuk, sőt a technikai részletekről is egyeztettünk.

Jelenleg a Diszlokáció a műszaki gyakorlatban nevű munkacsoporthoz mintegy tucatnyian csatlakoztak. A csoportban folyó munka dokumentumainak és eredményeinek folyamatos közlése reményeink szerint újabb kollégák csatlakozását eredményezi. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a munkacsoporthoz való csatlakozásnak nem feltétele az MTA köztestületi tagsága, minden olyan kollégát, aki a téma iránt érdeklődik, örömmel fogadunk, így a platform még szélesebb körben nyújt együttműködési lehetőséget ennek az új formában, nevezetesen a koordinált kutatási formában való részvételhez.

Szintén a már említett videobeszélgetés közben hangzott el, hogy az anyagtudomány oktatásának egyéb tématerületein is szükség lenne „ráncfelvarrásra”. Abban is reménykedünk tehát, hogy a koordinált kutatási forma – együtt a blogalkalmazással – további területeken is kialakít ilyen munkacsoportokat, egyre több bizottsági, köztestületi és egyik csoporthoz sem tartozó, de a kiválasztott terület iránt érdeklődő kollégákat, talán még doktori képzésben résztvevőket is aktivizál.

Magyar Tudományos Akadémia
Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság