Dr. Verő József (1904–1985) publikációi

I. Fémtani tárgyú közlemények

 1. A korrózió és az ellene való védekezés. BKL 63 (1930) 1-2. sz.
 2. A képlékeny alakítás viszonyai. BKL 64 (1931) 16. sz.
 3. A képlékeny alakítás műveleteinek munkaszükséglete. BKL 64 (1931) 23. sz.
 4. Über Aluminium-Antimon Legierungen. Mitteilungen, Sopron 3 (1931)
 5. Studien über das Cu-Ni-Sn-System. Mitteilungen, Sopron 4 (1932) 162.
 6. Studien über das Gleischgewichtsdiagramm der Bleizinnbronzen. Mitteilungen, Sopron 4 (1932) 186.
 7. Az ólombronzok egyensúlyi diagramja. BKL 65 (1932) 212, 237.
 8. Aluminiumból való használati tárgyak tartóssága. Term. tud. közl. (1933) 484.
 9. A mangánnal ötvözött bronzokról. Dokt. ért., Sopron, 1933.
 10. Die kupferreichen Cu-Mn-Sn-Legierungen. Mitt. Sopron 5 (1933) 128.
 11. On the influence of the beta-constituent upon the properties of 63/37-brass. Mitt. Sopron 5 (1933) 121.
 12. Über das Zustandsschaubild der Cu-Sn-P Legierungen. Z. f. anorg. u. allg. Chemie 213 (1933) 257.
 13. A method recording temperature-resistance curves. Mitt. Sopron 6 (1934) 93.
 14. Surface and Venting Property of Moulding Sands. Mitt. Sopron 6 (1934) 99.
 15. Der Aufbau der Zinnbronzen. Z. anorg. u. allg. Chemie 218 (1934) 402.
 16. Elastizitätsmessungen an Aluminium bei erhöhter Temperatur. Mitt. Sopron 7 (1935) 168.
 17. On hot-shortness of aluminium alloys in die-castings. Mitt. Sopron 7 (1935) 138. és Metal Industry 48 (1936) 431. 491.
 18. Az alumíniumötvözetek repedezése kokillába való öntéskor. BKL 69 (1936)
 19. Über den Mechanismus der Blockseigerung. Mitt. Sopron 8 (1936)
 20. A mai technika mágneses anyagai. Természettudományi közlöny Pótfüzete, 1936. 1.
 21. The effect of the cooling rate upon the quantity of pro-eutectoid ferrit. Mitt. Sopron 9 (1937)
 22. A lehűlés sebességének hatása a proeutektoidos ferrit mennyiségére. BKL 70 (1937) 245.
 23. Notes on etching inoxydisable steels. Mitt. Sopron 10 (1938)
 24. The structure of cast steel in relation to the rate of cooling. ISI A. Carnegie Schol. Mem. 27 (1938) 165.
 25. Das Münzwesen und die Edelmetallindustrie Ungarns. Mitt. Sopron 10 (1938) 482.
 26. The progress of inverse segregation during solidification. Int. Foudry Congr. London, 1939, Metal Industry 54 (1939) és Mitt. Sopron 11 (1939) 175.
 27. The spatial size of metallic crystals. Mitt. Sopron 11 (1939) 184.
 28. Notes on the definition of pearlite. Mitt. Sopron 11 (1939) 188.
 29. The mechanics of cold extrusion. Mitt. Sopron 11 (1939) 190.
 30. Az acél szövetelemek elnevezéseinek módosításáról. BKL 72 (1939) 371.
 31. Die Gefügeausbildung des Stahlgusses in Abhängigkeit von der Abkühlungsgeschwindigkeit. Mitt. Sopron 12 (1940)
 32. Quantitativ mikrográfia. BKL 73 (1940) 1.
 33. Alitised iron as sulphur resistant material. Mitt. Sopron 12 (1940) 158.
 34. A megmerevedés kísérő jelenségei. A MÖSZE 1940. március 28-i közgyűlésén tartott előadás szövege
 35. Az alitált vas viselkedése kéntartalomú forró gázokban. Anyagvizsg. Közl. 19 (1941) 31.
 36. Das Homogenisieren gegossener fester Lösungen als Diffusions-problem. Mitt. Sopron 12 (1940) 141.
 37. Über die Theorien der Blockseigerung. Mitt. Sopron 13 (1941) 162.
 38. Az öntött tuskókban mutatkozó különválás elmélete . BKL 75 (1942) 2, 3. sz. p. 52, 71.
 39. Theoretical considerations on the solidification of solid solutions Mitt. Sopron 14 (1942) p. 256.
 40. Über den Einfluss gelöster Gase auf die Blockseigerung. Mitt. Sopron 14 (1942)
 41. Az oldott gázok hatása az öntött tuskókban mutatkozó különválásra. Technika (1943)
 42. Hegesztett illesztések minőségének bírálata sztatikai vizsgálat alapján. NME Értekezések és beszámolók (1943) 43.
 43. Beitrage zur statischen Prüfung von Schweissverbindungen. Mitt. Sopron 15 (1943) Társszerző: Schleicher Aladár
 44. Fémcsiszolatok elektrolitos polírozásával szerzett tapasztalataim. Anyagvizsg. Közl. 21 (1943) 60.
 45. A mikroszkópos fémvizsgálat módszerei. Mérn. Továbbk. Int. (1944) G 46 Kiadvány
 46. Az acél edzhetősége. BKL 80 (1947) 5. sz.
 47. The relation of Brinell-, Vickers- and cone-hardness. Mitt. Sopron 16 (1944-47) 3. sz.
 48. Új eszköz a hőokozta tágulás mérésére. BKL 80 (1947) 9. sz.
 49. Töretsorozat készítése a szemnagyság mérésére. BKL 89 (1948) 1.
 50. Keimwirkungen in einer übereutektischen Al-Si-Legierung. Berg-u. Hüttenmännische Monatsh. 94 (1949) 301.
 51. Electrolytic polishing aluminium alloys and the appearance of their constituents. Mitt. Sopron 17 (1948) 23.
 52. A simple, strongly magnifying versatile dilatometer. Mitt. Sopron 17 (1948) 32. Társszerző: Hajtó Nándor
 53. Tizezred százalék hidrogén az acélban. Term. és Technika (1949)
 54. Fémolvadékok gáztalanításának elmélete. BKL 82 (1949) 473.
 55. The action of nuclei in a hypereutectic Al-Si-alloy. Acta Techn. 1 (1950) 156.
 56. Teorija degazirovanija metallicseszkih plavov. Acta Techn. 1 (1950) 130.
 57. A levegőbefuvásos acélgyártás hidrogén és nitrogén kérdésének elméleti vizsgálata. Műsz. Tud. Oszt. Közl. 1 (1950) 74.
 58. A Gállik-féle nyúlásátszámítás egyszerűsítése. BKL 83 (1950) 4. sz.
 59. Rácsmaradványok fémolvadékokban és hatásuk a szövetre. Műsz. Tudo. Oszt. Közl. 1 (1951) 3.
 60. Pontos hőfokmérő módszer a termikus analízishez. BKL 84 (1951) 80.
 61. Dilatometric determination of the solidus temperature. Acta Tech. 2 (1951) 97.
 62. Ötvözetek szoliduszának meghatározása dilatométerrel. Műsz. Tud. Oszt. Közl. 2 (1952) 255.
 63. A nagyszilárdságú öntöttvas készítésére irányuló kutatások kritikai összefoglalása. Műsz. Tud. Oszt. Közl. (1953) és BKL Öntöde 3 (1952) 169.
 64. On the stability of nuclei in metallic melts. Acta Techn. 6 (1953) 209.
 65. Rácsmaradványok állandósága fémolvadékokban. Műsz. Tud. Oszt. Közl. 9 (1953) 187.
 66. Rácsmaradványok fémolvadékokban és hatásuk a szövetre. NME Közl. 3 (1959) 5.
 67. A bór, mint egyéb ötvözőelemek helyettesítője acélban. Műsz. Tud. Oszt. Közl. 10 (1953) 271.
 68. Trennung der Entgasung und Begasung des Stahles im SM-Ofen. Neue Hütte 2 (1957) 605.
 69. Szabályszerűség a Martin-acél hidrogén-tartalmának változásában. BKL Kohászat 87 (1954) 3. sz.
 70. Contribution to the estimation of Ms from the composition of steel. Acta Techn. 19 (1957) 198.
 71. Entwicklung eines schweissbaren, Mangan-Titan-Aluminium-legierten Stahles St 52. Neue Hütte 3 (1958) 425.
 72. Acélfajták és minőség. BKL Kohászat 91 (1958) 86.
 73. Az acél zárványosságának vizsgálati módszerei. BKL Kohászat 91 (1958) 449.
 74. The influence of austenitic grain size upon the Ms temperature. Acta techn. 27 (1959) 419. Társszerző: Szikszai Márta
 75. Az acél gáztalanítása vákuumban. BKL Kohászat 92 (1959) 569. és NME Közl. 4 (1960) 77.
 76. A folyamatosan öntött acél kristályosodásának jelenségei. BKL Kohászat 94 (1961) 235.
 77. Mechanizm degazaciji zsudkoj sztali v vakuuma. Primenenije vakuuma v metallurgii. Izd. Akad. Nauk. Moszkva 1960. 257.
 78. A method to reveal austenitic grain size in hardenable steels. Acta Techn. 34 (1961) 177. és Metal Treatment and Drop Forging (1961) 498. Társszerző: Káldor Mihály
 79. Verfolgung des austenitisierungsvorganges mittels Dilatometers. Acta Techn. 34 (1961) Társszerző: Káldor Mihály
 80. Dilatométer acélok fázisváltozásainak tanulmányozására. BKL Kohászat 95 (1962) 398. Társszerző: Tranta Ferencné
 81. A mikroszkópos zárványvizsgáló módszerek értékelése. BKL Kohászat 95 (1962) 9.
 82. The disintegration of eutectic carbide in high speed steel during forging. Acta Techn. 44 (1963) 419.
 83. A gyorsacél eutektikus karbidjának aprózódása kovácsoláskor. BKL Kohászat 96 (1963) 49.
 84. Nagyszilárdságú acélfajtákra való áttérés problémái. Dunai Vasmű 4 (1963) 2. szám
 85. Titánnal ötvözött hazai és külföldi hegeszthető acélfajták. BKL Kohászat 96 (1963) 161.
 86. Zur Reaktionskinetik der Entkohlung unlegierten Stahles bei 700 bis 900 °C. Wiss. Grundlagen der modernen Technik. Reihe 4. Bd. 10. Berlin DAW. (1964) 126.
 87. Ötvözetlen acélok dekarbonizálodásának reakciókinetikája. Műsz. Tud. Oszt. Közl. 34 (1964) 127.
 88. A nitrogén hatása az MTA 50-es acél egyes tulajdonságaira. BKL Kohászat 97 (1964 363. Társszerző: Tranta Ferenc
 89. Az MTA 50 acél rideg állapota. BKL Kohászat 97 (1964) 402, 456.
 90. Das Verhalten von Stickstoff in einem titanlegierten schweissbaren Stahl St 52. Stickstoff in Metallen. Akad. Verlag Berlin 1965. 137.
 91. Stress corrosion of welded steelplate stacks of open-hearth furnaces. IIW Dokument II-369. IIW Congr. Paris 1965. Társszerző: Zorkóczy Béla
 92. Ötvözetlen acélból hegesztett szerkezetek feszültségkorroziója. Gépgyártástechn. 4 (1964) 234. Társszerző: Zorkóczy Béla
 93. Einfluss der Blockgrösse und des Verschmiedungsgrades auf die Korngrösse und Anordnung der eutektischen Karbide im Schnellstahl. A. Krupkowsky emlékkötet, Krakow, 1965. 479.
 94. Über den Einfluss gelöster Legierungselemente auf die Streckgrenze des Alpha-Eisens. Drugi Kolokvij no temo: oligoelementi, Ljubljana, 1967. 89.
 95. A folyáshatár növelésének kérdése a korszerű elmélet tükrében. BKL Kohászat 100 (1967) 193.
 96. Oldott ötvözőelemek hatása az alfa-vas folyási határára. Műsz. Tud. Oszt. Közl. 38 (1967) 385.
 97. The yield strength in homogeneous alloys of alpha-iron. Acta Tech. 61 (1968) 243.
 98. Az anyagvizsgálat jelentősége a kohászat fejlődésében. BKL Kohászat 102 (1969) 243.
 99. A saválló acélfajták története és fejlesztésük jelenlegi irányai. BKL Kohászat 102 (1969) 193.
 100. Azoti procsnoty sztali. ’70 Nauka i Cselovececesztvo. Izd. Znanie. Moszkva, 1970. 324.
 101. A szerkezeti anyagok és a gyártástechnológia következő 40 éve. BKL Kohászat 103 (1970) 97.
 102. Vlijanije rasztvorennih legirojuscsih elementov na predel tekucseszti alfa-zseleza. Metalloved. (1971) 114.
 103. A korrózióálló acélfajták lyukkorróziós hajlama. Korr. Figyelő 11 (1971) 177.
 104. Szerkezeti anyagaink jövőjének előrejelzése. BKL Kohászat 104 (1971) 200.
 105. Közeledik a nemzetközi mértékegység-rendszer bevezetésének időpontja. BKL Kohászat 104 (1971) 263.
 106. Acélok tisztaságának megítélése adagok minősítése szempontjából. Clean Steel Konf. 1970. és BKL Kohászat 104 (1971) 152.
 107. Akadémiánk és a méter-rendszer bevezetése. Magyar Tudomány 83 (1971) 109.
 108. Stabilis nitridek a szerkezeti acélfajtákban. BKL Kohászat 105 (1972) 145.
 109. Nitrogen and stable nitrides in structural steels. Acta Techn. 75 (1973) 435.
 110. A mértékegységek nemzetközi rendszere, az SI. BKL Kohászat 106 (1973) és Kőolaj és Földgáz 107 (1974) 129.
 111. A kohászat okozta környezetszennyeződés és a megelőzésének műszaki és gazdasági lehetőségei. BKL Kohászat 105 (1972) p. 481.
 112. A tudományos-technikai forradalom és a szocialista országok gazdasági integrációja a vaskohászatban. Műsz. Tud. 49 (1974) 45. Előadás Moszkvában 1974. jan.
 113. A kohászat okozta környezeti ártalom. Kohó- és Gépip. Szabványosítás 12 (1976) 121.
 114. Életkörülményeink jelene és jövője. Előadás. BKL Kohászat 108/1975.
 115. A biner ötvözetek állapotábrája. Műsz. Tud. 52 (1976) 1. Társszerző: Prohászka János
 116. A saválló acél különleges korróziós jelenségei. Műsz. Tud. 51 (1976), 325. Társszerzők: Székely Levente, Széki Pálma
 117. A méter-konvenció 100 éve. BKL Kohászat 109 (1976) 50.
 118. Néhány, korróziónak ellenálló acélfajta nemzetközi szabványosítása. BKL Kohászat 111 (1978) 177.
 119. Az acél zárványosságának meghatározása és minősítése. Műsz. Tud. 54 (1978) 373. Társszerzők: Hauszner Ernő, Tardy Pál

 
II. Könyvek, könyvrészletek

 1. Metallográfia. Sopron, 1942 és 1943. VIII és 340 p.
 2. Az ötvözetek. A kémia és vívmányai, II. kötet, Budapest, 1940.23.
 3. Vas- és fémipari anyagvizsgálat. Tankönyv, Budapest, 1951, 1956, 1959 és 1966. 216 p.
 4. Általános metallográfia. Akad. Kiadó, Budapest, I. kötet, 1953 és 1955. 412 p., II. kötet, 1956. 440 p.
 5. Az ipari vasötvözetek metallográfiája. Mérn. Továbbk. Int. G 79, Budapest, 1948. 168 p.
 6. Az ipari vasötvözetek metallográfiája. Akad. Kiadó, Budapest, I. kötet, 1960. 583 p., II. kötet 1964. 580 p.
 7. Vasötvözetek fémtana. Társszerző: Káldor M., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1966. 1971 és 1980.
 8. Fémtan. Tankönyv, Budapest, 1969. 547 p., 1970, 1973 (és 1977. a IV. kiadás társszerzője Káldor M.)
 9. Az alumíniumnak és ötvözeteinek olvasztása, öntése. Alumínium Kézikönyv, Budapest, 1949. 268-291.
 10. Az alumíniumötvözetek metallográfiája. Alumínium Kézikönyv, Budapest, 1949. 125-155 p.
 11. A színesfémek olvasztásának és öntésének metallográfiai vonatkozásai. Színesfém Kézikönyv, Budapest, 1952. 178-203 p.
 12. A színesfémek képlékeny alakításának metallográfiai vonatkozásai. Színesfém Kézikönyv, Budapest, 1952. 284-304 p.
 13. Alumíniumnak és ötvözeteinek gáztalanítása. Mérn. Továbbk. Int. Budapest, 1953.

 
III. Litografált tananyagok

 1. Metallografia. Sopron, 1937.
 2. A vasötvözetek metallografiája. Sopron, 1946.
 3. Fémes anyagok mechanikai vizsgálata. Sopron, 1950.
 4. Az alumíniumnak és ötvözeteinek metallografiája. Sopron, 1950.
 5. Blokköntés. Sopron, 1951.
 6. A vasötvözetek tana. Tankönyv, 1963. J 14-307. 399 p. Társszerző: Káldor Mihály
 7. Metallográfia. Miskolc, 1953.
 8. Fémtan az öntő-szakmérnökhallg. részére. Tankönyv, 1964. J 14-402. 290 p. Társszerző: Káldor Mihály, Fuchs Erik
 9. A hőkezelés fémtani alapjai. Tankönyv, 1964. J 14-401. 232 p.
 10. Vasötvözetek tana szakmérnökhallg. részére. Tankönyv, 1964. 290 p.
 11. Fémtan I. Tankönyv, 1965. J 14-565. 231 p.
 12. Fémtan II. Tankönyv, 1965. J 14-610.

 
IV. Ismertetések, leírások

 1. A moszkvai Kohómérnöki Főiskolák szervezete és működése. NME Közleményei, Miskolc, 1957. I/103.
 2. A moszkvai Baikov Intézet konferenciájáról. Magyar Tudomány 68 (1961) 766.
 3. Vaskohászatunk a millennium idején. BKL Kohászat 111 (1968) 391.

 
V. Megemlékezések, méltatások

 1. Iwan P. Bargyin. Magyar Tudomány 67 (1960) 229.
 2. Schleicher Aladár. Műsz. Tud. Oszt. Közl. (1961)
 3. Alekszandr. M. Szamarin 60 éves. Műsz. Tud. Oszt. Közl. 32 (1963) 3.
 4. Geleji Sándor 1898-1967. Magyar Tudomány 75 (1968), 102.
 5. Kohászati kutatásunk helyzetképe. BKL Kohászat 101 (1968) 249.
 6. A Vasipari Kutató Intézet 20 éve, jelene és jövője. BKL Kohászat 102 (1969) 464.
 7. Prohászka János. Műsz. Tud. 43 (1970) 275.
 8. Megemlékezés az MTA kohász tagjairól. BKL Kohászat 108 (1975) 529.
 9. Megemlékezés Geleji Sándorról 80. születésnapja alkalmából. Műsz. Tud. 54 (1978) 299 és Acta Techn. 87 (1978) 223.
 10. Simon Sándor. Műsz. Tud. 52 (1976) 257.
 11. Kerpely Antal tudományos és iparfejlesztő munkássága. BKL Kohászat 113 (1980) 2. sz. 53.
 12. A tudományos munka értékelése. BKL 123 (1990) 7. sz. 301-308.

 
VI. Nyelvművelő közlemények

 1. Rövid közlemények. A BKL 79 (1946) 57, 80 (1947) 30, 61, 124, 217, 222 és 266 oldalain
 2. A magyar műszaki terminológia. Műsz. Élet 18 (1963) 13. szám
 3. Műszaki tárgyú szövegeink stílusának hibáiról. BKL Kohászat 96 (1963) 501.
 4. A természettudományok szókincséről. Magyar Tud. 84 (1977) 358.
 5. Szebben, jobban magyarul. BKL Kohászat 112 (1979) 89.
 6. A műszaki nyelv és a nyelvművelés. BKL Kohászat 113 (1980) 1. szám
 7. Szükséges-e anyanyelvünk művelésének további folytatása? BKL Kohászat 115 (1982) 12. szám 54