Diszlokációs platform

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályához tartozó, mintegy 25 tagot számláló Anyagtudományi és Technológiai Bizottsághoz – beleértve természetesen a bizottsági tagokat is – pillanatnyilag 170 köztestületi tag tartozik. A bizottsági munka keretében már többször felvetődött az a kérdés, hogy hogyan is lehetne a köztestületi tagokat jobban bevonni a közös feladatok megoldásába. Ennek módjára az MTA többi osztályához tartozó bizottságokban sem alakult ki eredményes módszer.

Olvass tovább