Életrajz

Verő Balázs (Sopron, 1944. június 20.) Eötvös József koszorús, okleveles kohómérnök, egyetemi tanár, professor emeritus. Kutatási területe a műszaki anyagtudomány, szerkezeti acélok fejlesztése, anyagvizsgálat. Édesapja Verő József okl. vaskohómérnök.

Életpályája

1962-ben érettségizett, majd felvették a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karára, ahol 1967-ben technológus szakos kohómérnöki oklevelet szerzett. Diplomájának megszerzése után a Vasipari Kutató Intézet Fémtani Osztályán dolgozott kutatómérnökként, majd osztályvezetőként 1993-ig. 1993-tól 2018-ig a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány tudományos munkatársa, majd tudományos igazgatója volt. 1994-től 2005-ig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán meghívott előadóként részt vett a német nyelvű anyagmérnök képzésben. 2007-től a Dunaújvárosi Főiskola egyetemi tanára, 2014-től professor emeritusa.

Egyetemi doktori címet a Nehézipari Műszaki Egyetemen 1972-ben, majd a műszaki tudomány kandidátusa címet 1982-ben kapta meg. Sikeres védés után 1995-ben kapta meg az MTA doktora címet. Két cikluson át az MTA közgyűlési doktori képviselője, szintén két cikluson át a MTA Műszaki tudományok osztálya keretében működő Anyagtudományi és technológiai tudományos bizottság elnöke volt. A BME Gépészmérnöki Karán működő Habilitációs és doktori tanácsának tagja több cikluson át. A Tudományos Minősítő Bizottság műszaki szakbizottságának tagja illetve titkára volt több cikluson át. A Magyar Akkreditációs Bizottság műszaki tudományok bizottságának tagja volt két cikluson át. A Dunaújváros Egyetem Tudományos Tanácsának jelenleg is tagja. Közel másfél évtizedig volt a Bányászati és Kohászati Lapok Kohászat című folyóiratának felelős szerkesztője.

Munkássága

Fő kutatási területe a fémek és ötvözetek anyagtudománya. Az anyagtudományon belül jelentős eredményeket ért el az anyagvizsgálati eszközök és a szerkezeti acélok gyártástechnológiájának fejlesztésében.

Műszerfejlesztési eredményei:

 • DILATHERM hőmérsékletmérő egység EF-Z6 emissziós elektronmikroszkóphoz,
 • VIDIMET-I és VIDIMET-IIA. képelemző berendezések (Eördögh Imre, Réti Tamás, Lányi Miklós);
 • SDT és dSDT lemezalakíthatóság-vizsgáló berendezések (Clement Andor);
 • DIPERMET-H hidrogénátbocsátó képesség vizsgálatára szolgáló berendezés (Felde Imre);

Technológiafejlesztés

 • Mélyhúzásra szánt acéllemezek dresszírozási technológiája fémtani hátterének kidolgozása (Horváth Ákos);
 • Zománcozási célra szánt, alumíniummal és szilíciummal félig csillapított, hidegen hengerelt acéllemez gyártástechnológiája (Szűcs László, Hanák János, Kőhalmi Kálmán);
 • Egy rétegben zománcozott melegvíztároló hazai alapanyagokra épülő gyártástechnológiája (Fauszt Anna, Radó Orsolya, Gyüre László);
 • Non-gamma2 fogászati amalgám RS eljáráson alapuló gyártástechnológiája (Fauszt Anna, Takács János);
 • 700MPa szilárdságú acéllemez gyártástechnológiája (Gulyás József, Horváth Ákos, Sebő Sándor).
 • DP- és TRIP-acél interkritikus hőkezelésen alapuló technológiájának kidolgozása (Horváth Ákos, Hirka József, Réger Mihály, Felde Imre).
 • Folyamatosan öntött acélbugák középvonali dúsulásának csökkentésére irányuló technológia (Réger Mihály, Szabó Zoltán, Kelemen Tibor)
 • Ultrafinom szemcseméretű, nagy folyáshatárú hegeszthető szerkezeti acélok gyártástechnológiája (Csepeli Zsolt, Bereczki Péter, Szabó Péter János)
 • Intenzív képlékenyalakító eljárások megvalósítása, különös tekintettel a könyöksajtolásra és a többtengelyű kovácsolásra (Gonda Viktor, Bereczki Péter)

Nevéhez több mint tíz szabadalom fűződik, ezek közül hat értékesítésre került.

Családja

Édesapja prof. dr. Verő József, az MTA rendes tagja, kétszeres Kossuth-díjas okl. vaskohómérnök, édesanyja Artner Erzsébet. Két bátyja van, József geofizikus mérnök, az MTA rendes tagja, Széchenyi-díjas; László geofizikus. Felesége Balogh Éva, metallurgus üzemmérnök, akivel 1969-ben házasodtak össze. Házasságukból három gyermek született, Boglárka, Balázs, Barbara.

Díjai, elismerései

Országos Találmányi Hivatal
Kiváló Feltaláló Arany fokozat, eredményes feltalálói tevékenységért, 1982. február 5.
Újítók és Feltalálók Országos Versenypályázatán II. díj, az „Eljárás pikkelymentes, veszteség nélkül, direkt zománcozható acéllemez előállítására” című pályamű kidolgozásáért. 1986. június 27.

Ipari Minisztérium
Hungexpo, BNV díj a Vidimet II. képelemző berendezésért (közösen Eördögh Imre és dr. Réti Tamás kollégákkal), 1981. tavasz

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
OMBKE Centenáriumi Emlékérem, 1992. június 27.
Kerpely Antal Emlékérem, 1992. június 27.
Sóltz Vilmos Emlékérem, 40 éves egyesületi tagságért, 2006. május 27.
Péch Antal Emlékérem kiemelkedő egyesületi munkáért, 2007. május 18.
OMBKE Tiszteleti Tag, egyesületi kiemelkedő munkáért, 2014. május 23.
Sóltz Vilmos Emlékérem, 50 éves egyesületi tagságért, 2016. május 27.

Magyar Anyagtudományi Egyesület
MAE Díj 2011, az Országos Anyagtudományi Konferencia (OAK) létrehívásáért, az anyagtudomány terén elért eredményeiért, az anyagtudomány hazai népszerűsítéséért és színvonalas műveléséért. 2011. 10. 09. Balatonkenese

Nehézipari Műszaki Egyetem/Miskolci Egyetem
Oklevél: NME Kohómérnöki Kar, technológus kohómérnök szak. Száma: 269/1967. 1967. június 27.
Műszaki Egyetemi Doktori Oklevél, száma: 286. 1972. november 4.
Dékáni elismerés az 1994-2006. közötti időszakban dékáni erőfeszítésemet támogató magatartásáért, emberi kiállásáért és tevékeny segítségéért a Miskolci egyetemen folyó anyag- és kohómérnök képzés felvirágoztatásáért, különös tekintettel az Egyetem Doktori Iskolájában a Kar érdekében végzett munkájáért, a kar oktatóival végzett közös kutatómunkáért, a BKL Kohászat főszerkesztőjeként a kar érdekében kifejtett tevékenységéért. 2006. június 29.
Díszoklevél (Aranyoklevél), száma: 269/1967. Ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységért.

Magyar Tudományos Akadémia / Tudományos Minősítő Bizottság
A Tudományok Kandidátusának Oklevele, száma: 9451. 1982. október 26.
Műszaki Tudomány Doktora, száma: 09.940. 1995. január 18.
Eötvös József-koszorú, kiemelkedő tudományos életműve elismeréséül, 2016. november 3.

Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
által kiírt „NanoDemo” pályázaton Ötletdíj. 2011. március 16.

Vasipari Kutató Intézet/Vasipari Kutató és Fejlesztő Vállalat
VASKUT Nívódíj második fokozat. 1980. november 7.

Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.
Alkotói nívódíj III. a Lézerrel felületkezelt görgők termikus fárasztó kísérlete c. pályamunkáért (közösen Fülöp Zsoltné, dr. Csepeli Zsolt, Csánk Lajos kollégákkal), 2002. május 30.
Dunaferr szakmai publikációért nívódíj I. fokozat, a „Finomszemcsés nagyszilárdságú acélok termékválasztékának bővítése a Dunaferr Rt-ben” c. pályamunkáért (közösen Gulyás József, Horváth Ákos, Lőrinczi József, Sebő Sándor, Szélig Árpád kollégákkal), 2004. május 13.
Dunaferr szakmai publikációért nívódíj III. fokozat, a Laser surface treatment of steels (Acélok lézeres felületkezelése) c. pályaműért (közösen Králik Gyula, Fülöp Zsoltné, dr. Zsámbok Dénes kollégákkal), 2004. május 13.
Dunaferr szakmai publikációért nívódíj III. fokozat, az „Acélok fejlesztési irányai” c. pályamunkáért (közösen Lőrinczi József, dr. Szabó Zoltán, dr. Zsámbok Dénes, dr. Horváth Ákos kollégákkal), 2004. május 13.
Dunaferr főtanácsosa cím, kiemelkedő műszaki alkotói munka, tudományos tevékenység elismeréseként. 2005. február 3.
Dunaferr szakmai publikációért nívódíj II. fokozat, „Acélok primér szövetének kimutatására szolgáló metallográfiai módszerek szisztematikus vizsgálata” c. pályamunkáért (közösen Kardos Ibolya kollégával), 2008. április 17.
Dunaferr szakmai publikációért nívódíj II. fokozat, „Molibdénnel ötvözött X80 szilárdsági szintű készsori hengerléstechnológiájának meghatározása” c. pályamunkáért (közösen Bereczki Péter, Józsa Róbert, Portász Attila kollégákkal), 2012. június 26.

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Bay Zoltán Innovációs Díj, a kutatás-fejlesztési eredményekért. 2008. november 12.

Dunaújvárosi Főiskola
Rektori Díszoklevél, a Dunaújvárosi Főiskola kiemelt műszaki kutatási területének kialakításáért, a Regionális Egyetemi Tudásközpont létrehozásában és a hozzá kapcsolódó kutatási projektek megvalósításában vállalt vezető szerepéért, a gépészmérnöki mesterszak sikeres akkreditációjáért nyújtott szerepért. 2013. február 9.
Professor Emeritus cím „Fáradhatatlan, lelkes oktatói munkássága, valamint kiemelkedő kutatási tevékenysége és a sikeresen akkreditált Gépészmérnök MSc szak anyagának kidolgozásában nyújtott nélkülözhetetlen szakmai tudása elismeréseként. 2014. június 28.

Kormány
Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, száma: 30 784/85. 1985. november
Szent Borbála Emlékérem, lelkiismeretes – kohászattal kapcsolatos – tevékenységért. 2003. december 4.
Egyetemi tanár kinevezés, 2007. július 30.
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, iskolateremtő oktatói tevékenysége, aktív kutatói munkája, valamint műszaki-tudományos kutatási projektek szervezésében és vezetésében játszott szerepe elismeréseként. 2014. március 7.

Főbb publikációi

Magyar nyelvű publikációk:

 • A fizikai és matematikai szimuláció helye és szerepe a műszaki anyagtudományban. Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat 145 : 1pp. 2-6 (2012) (Társszerzőkkel)
 • Többes fázisú és TRIP acélok gyártása meleghengerléssel. Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat 139. évf.: 3pp. 1-8 (2006) (Társszerzőkkel)
 • Anyagtudomány és anyagtechnológia Magyarországon. Magyar Tudomány 9 pp. 1114-1118. (1996)
 • Egy kevéssé ismert szövetelem: a masszív karbid és jelentősége a zománcozható lemezek szempontjából I. rész. Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat 124: 11-12 pp. 458-469. (1991) (Társsszerzőkkel)
 • Egy kevéssé ismert szövetelem: a masszív karbid és jelentősége a zománcozható lemezek szempontjából II. rész. Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat 125: 3-4 pp. 106-113. (1992) (Társszerzőkkel)
 • A VIDIMET képelemző berendezések. Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat 115 : 5 pp. 2001-209. (1982) (Társszerzőkkel)
 • Bevezetés a műszaki anyagtudományba. Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Kiadó Hivatala (2010), 223p. (Társszerzőkkel)

Idegen nyelvű publikációk

 • Microstructural Background of Fatigue Softening in Reactor Steels (2015) Multinational Congress on Microscopy (MCM 2015), Eger, 2015. 08. 23-28. Megjelenés: Magyarország (Társszerzőkkel)
 • Study of the Acid Pickling of Low-Alloyed Steels by Using a Descaling Workstation Simulating the Production Line. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 86 : 7 pp. 704-715. (2015) (Társszerzőkkel)
 • Thermomechanical process simulations with Gleeble 3800 physical simulator at College of Dunaújváros. In: Univ, Prof Dipl-Ing Dr. mont Bruno Buchmayr – Dipl.-Ing Mario Kuss (szerk.) XXXIII. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben, Ausztria: Montanuniversität, Lehrstuhl für Umformtechnik, (2014) pp. 18-23. (Társszerzőkkel)
 • Control of Centerline Segregation in Slab Casting. ACTA POLITECHNICA HUNGARICA 11: 4 pp. 119-137. (2014) (Társszerzőkkel)
 • Metallographic Aspects of Surface-Treated Steels by Using Laser Technology. MATERIALS SCIENCE FORUM 414-415 pp. 201-206. (2003) (Társszerzőkkel)
 • Micromilling of Metallic Materials. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 138 pp. 152-155. (2003) (Társszerzőkkel)
 • Theoretical analysis of entrapment kinetics in hydrogen permeation experiments. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 339: 1-2 pp. 245-254. (2003) (Társszerőkkel)
 • An Experiment Design Technique for the Approximation of Process Parameters in Laser Surface Hardening. In: Sudarsan, TS; Jeandin, M (szerk.) Surface modification technologies XIV: proceedings of the fourteenth International Conference on Surface Modification Technologies. Materials Park (OH), Amerikai Egyesült Államok: ASM International, IOM Communications, (2001) pp. 360-365. (Társszerzőkkel)
 • Prediction of as quenched hardness after rapid austenitisation and cooling in surface hardened steels. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 15 pp. 101-112. (1999) (Társszerzőkkel)
 • Messverfahren zur Beurteilung der Tiefziehfähigkeit von Blechen. MASCHINENMARKT 82: 54 PPL. 969-975. (1976) (Társszerzőkkel)
 • Quantitative Messmöglichkeiten im Emissionselektronmikroskop. p 1 In: VII. Arbeitstagung, „Elektronenmikroskopie”. Berlin, Németország: APW, (1973) (Társszerzővel)
 • Die Untersuchung von Verformungs- und Rekrystallisationserscheinungen im Emissionselektronenmikroskop. PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL METALLOGRAPHY 9 pp. 198-207. (1972) (Társszerzővel)

Forrás: MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára)

Verő Balázs

 

Született: Sopron, 1944. június 20.
Állampolgársága: magyar
Foglalkozása: okl. kohómérnök, MTA doktora, Professor emeritus
Szakmai blogja: anyagtudomany.eu

Kitüntetései:

 • Kerpely Antal Emlékérem, OMBKE, 1992. június 27.
 • OMBKE Tiszteleti Tag, egyesületi kiemelkedő munkáért, 2014. május 23.
 • Eötvös József-koszorú, kiemelkedő tudományos életműve elismeréséül, 2016. november 3.
 • Szent Borbála Emlékérem, lelkiismeretes – kohászattal kapcsolatos – tevékenységért. 2003. december 4.
 • Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, iskolateremtő oktatói tevékenysége, aktív kutatói munkája, valamint műszaki-tudományos kutatási projektek szervezésében és vezetésében játszott szerepe elismeréseként. 2014. március 7.

Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.